Klacht of een compliment?

MedWeb streeft ernaar de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij spelen onder meer inhoud, bereikbaarheid, snelheid van werken, bejegening en informatievoorziening een rol. Bent u ontevreden over onze dienstverlening?
We vinden het belangrijk dat u uw klacht snel kenbaar kunt maken.

Ook als u ons een compliment wilt geven of bezwaar wilt maken tegen een ontvangen factuur, verzoeken wij u onderstaand formulier te gebruiken.