Automatische dienstenplanning van medisch specialisten in MedSpace

In 1997 verloor Gary Kasparov een toernooi van zes schaakpartijen van de IBM-computer Deep Blue, de eindstand: 3 ½ – 2 ½ . De achtergrond waarom IBM in het bouwen van een dergelijk computerprogramma geïnteresseerd was, lag in de eindeloze mogelijkheden die dergelijke programma’s bieden voor andere toepassingen. Neem logistiek, beleggingen, wetenschap en ook, roosterproblematiek. Ook MedSpace maakt gebruik van een IBM-solver(software gericht op het oplossen van mathematische problemen). De solver wordt aangestuurd door een programma dat vanaf 2009 door post master students van de Technische Universiteit Eindhoven is ontwikkeld in opdracht van MedSpace. Sinds begin 2016 ontwikkeld MedSpace de planners voor vakgroepen van medisch specialisten in eigen beheer.

 

Uitgangspunt is dat in een vakgroep van medisch specialisten elke individuele specialist evenveel diensten en activiteiten doet als zijn collega’s in de vakgroep. Zij dienen verder goed gespreid te zijn. De automatische dienstenplanner bijvoorbeeld houdt rekening met parttime percentages van de medisch specialisten, indiensttreding, vakanties en andere afwezigheden, voorkeuren zoals blokkades en, niet onbelangrijk, voor- en (gedifferentieerde) achterwachten. Zodoende is het mogelijk om elke medisch specialist een gelijke dienstbelasting te geven. Uiteraard gaat men wel uit van de premisse dat de subgroep van medisch specialisten die een gedifferentieerde achterwacht doet, groot genoeg is. De ontwikkeling van het programma gaat tot op de dag van vandaag verder. Om te zorgen dat de uitkomst nog beter recht doet aan de uitgangspunten. Maar ook omdat steeds weer nieuwe eisen worden gesteld aan het programma.

 

De automatische activiteitenplanner verdeelt op geleide van de door u ingegeven minimale bezetting de activiteiten zoals poli, OK, behandelkamers of modaliteiten. Anders dan de dienstenplanner wordt hier ook rekening gehouden met locaties van uw zorginstelling. Als vanzelfsprekend houdt de activiteitenplanner rekening met parttimedagen en vrij na dienst, vakanties en nascholing van de individuele medisch specialisten. U kunt zelfs de activiteiten volgens een afwijkend percentage in laten roosteren. Zowel de automatische diensten- als de activiteitenplanner zijn een staaltje van hoogwaardige innovatie.

 

De automatische dienstplanner van MedSpace is optioneel, en kan tegen een geringe vergoeding per ingeroosterde arts gebruikt worden.

Onze partners
Sponsors